Leczenie na Węgrzech

Możesz korzystać ze świadczeń placówek, które mają umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (Országos Egészségbiztositási Pénztár, OEP). Placówki te oznaczone są tablicą z napisem "OEP". Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Porady lekarskie są udzielane z reguły nieodpłatnie. Jednakże, gdy nie udasz się do lekarza bez wymaganego skierowania lub wybierzesz innego specjalistę niż ten, do którego skierował Cię lekarz ogólny, będziesz musiał ponieść opłaty.
Również leczenie szpitalne jest co do zasady bezpłatne, z wyjątkiem dodatkowych usług, takich jak wyższy standard zakwaterowania czy wyżywienia.
Niektóre zabiegi stomatologiczne są wykonywane nieodpłatnie, lecz za protezy i aparaty ortodontyczne naliczana jest opłata. Szerszy zakres świadczeń z zakresu stomatologii przysługuje dzieciom do 18 roku życia i osobom uczącym się, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia.
Niektóre lekarstwa są nieodpłatne, za inne zapłacisz pełną cenę, ze zniżką 50%, 70%, 90% lub opłatę ryczałtową.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 104. Transport sanitarny na terytorium Węgier jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Leczenie prywatne

Nie przysługuje zwrot kosztów leczenia prywatnego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały szczegółowych rachunków i recept oraz inna związana z leczeniem dokumentacja, np. karta wypisu ze szpitala.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały OEP - Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar.
(Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Instytucja łącznikowa

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego)
Nemzetkozi Es Europai Integraciso Foosztaly
Vaci Ut 73/A
1139 Budapest
Hungary
Tel. 0036 13501618
Fax 0036 13501638
sajto@oep.hu

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności