Leczenie w Szwecji

Możesz korzystać ze świadczeń państwowych i prywatnych placówek, które funkcjonują w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Listy prywatnych lekarzy i stomatologów, którzy należą do tego systemu, znajdują się w aptekach. Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby uzyskać pomoc stomatologiczną, zwróć się do samodzielnie praktykującego dentysty należącego do systemu ubezpieczeń społecznych lub do państwowej kliniki stomatologicznej (folktandvarden).

Leczenie szpitalne nie wymaga skierowania, możesz zgłosić się bezpośrednio na izbę przyjęć (akutmottagningen) publicznego szpitala, okazując Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za poradę lekarza ogólnego i specjalisty musisz zapłacić opłatę, której wysokość jest zróżnicowana w zależności od hrabstwa.
Jeśli skorzystałeś z leczenia stomatologicznego, poniesiesz pełne jego koszty do pewnego limitu, natomiast w przypadku droższego leczenia zapłacisz część nadwyżki ponad tę kwotę (30 - 65%).
Jeśli udzielono Ci porady ambulatoryjnej w szpitalu, zapłacisz zryczałtowaną opłatę, natomiast w przypadku pobytu w szpitalu zostaniesz obciążony stawką dzienną.
Za leki na receptę zapłacisz pełną cenę, chyba że przekracza ona ustalony limit, wówczas zapłacisz tylko część nadwyżki ponad tę kwotę (10-50%).

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Za transport sanitarny w nagłym przypadku zapłacisz część kosztów.
Transport powrotny do Polski jest w pełni płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz pracujący w ramach systemu ubezpieczeń społecznych

Leczenie prywatne

Jeśli skorzystasz z opieki placówki nienależącej do państwowego systemu ubezpieczeń społecznych, poniesiesz pełne koszty leczenia. Nie przysługuje ich zwrot.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Lokala Försäkringskassan).

Instytucja łącznikowa

Försäkringskassan (Szwedzki Zakład Ubezpieczenia Społecznego)
Adolf Fredriks kyrkogata 8
103 51 Stockholm
Sweden
Tel: 0046 8786 90 00
Fax: 0046 8786 94 40
huvudkontoret@forsakringskassan.se

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności