Leczenie w Słowenii

Możesz korzystać ze świadczeń placówek, które podpisały umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZZZS). Ich adresy są dostępne w regionalnych (območna enota), jak i w terenowych oddziałach ZZZS (izpostava). Oddziały są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy 14.00 - 16.30.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania od lekarza ogólnego, jednak w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

W przypadku niektórych świadczeń musisz pokryć część ich kosztów, np. 5% za dializę, 15 lub 25% za leczenie specjalistyczne, 75% za protezy dentystyczne.
Niektóre leki na receptę są bezpłatne, za inne zapłacisz część (25 lub 75%) lub pełną cenę.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Transport sanitarny wymaga skierowania lekarza. Za transport na terytorium Słowenii zapłacisz 70% kosztów, poza nagłymi przypadkami, w których transport jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest w pełni płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który podpisał umowę z ZZZS.

Leczenie prywatne

Jeśli skorzystałeś z leczenia w placówce nieposiadającej umowy z ZZZS, poniesiesz pełne koszty. Nie podlegają one zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Regionalne oddziały Słoweńskiego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZZZS).

Instytucja łącznikowa

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
(Słoweński Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Miklošičeva ulica 24
1507 Ljubljana
Slovenia
Tel. 00386 1 2329084
Fax: 00386 1 2312182
info@zzzs.si

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności