Leczenie w Rumunii

Począwszy od stycznia 2007 roku osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz z państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadające ważną kartę EKUZ są uprawnieni do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej podczas czasowego pobytu w Rumunii na tych samych zasadach jak obywatele Rumunii ubezpieczeni w systemie zdrowia społecznego. Konsultacje wykonywane przez świadczeniodawców usług zdrowotnych są darmowe.

Należy jednak upewnić się, że świadczeniodawca objęty jest umową z publiczną instytucją ubezpieczeń zdrowotnych. Istnieją również dopłaty do niektórych procedur ambulatoryjnych, oraz do farmaceutyków. Opieka dentystyczna, sprzęt medyczny oraz rehabilitacja również wymaga dopłat. Przyjęcie do szpitala jest uwarunkowane skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalnego, za wyjątkiem nagłych wypadków.

Władza właściwa (Ministerstwo Zdrowia)

Pełna nazwa instytucji: Ministerul Sănătăţii
Ulica i numer: Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1
Miejscowość: Bucureşti
Kod pocztowy: 010024
Telefon: +4 021 3072 500
Fax: +4 021 3153 376
E-mail:
viliescu@ms.ro (Secretar de Stat pentru Integrare Europeană)
Adres strony:
www.ms.ro

Instytucja łącznikowa

Numer identyfikacyjny instytucji: RO021
Akronim instytucji: CNAS
Pełna nazwa instytucji: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ulica i numer: Calea Calarasilor 248, Bl.S19, District 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 30618
Telefon: 40213026200
Fax: 40213268060
E-mail:
infoa@casan.ro
Adres strony: www.casan.ro

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności