Leczenie w Portugalii

Porad lekarskich udzielają lekarze w ośrodkach zdrowia (Centro de Saúde). Co do zasady obowiązują godziny przyjęć 8 - 20, choć niektóre ośrodki w większych miastach przyjmują całodobowo. Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zaznacz, że chcesz być leczony zgodnie z przepisami UE. Specjalistyczne leczenie i badania wymagają skierowania lekarza ogólnego. Niektóre ośrodki zdrowia zapewniają leczenie stomatologiczne.

Leczenie szpitalne wymaga skierowania, lecz w przypadkach nagłych można zwrócić się bezpośrednio do pogotowia ośrodków zdrowia i do szpitali Narodowej Służby Zdrowia (Serviço Nacional de Saúde - SNS).

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za wizytę u lekarza, leczenie stomatologiczne i dodatkowe badania poniesiesz opłaty.

Niektóre leki są bezpłatne, za inne zapłacisz 30%, 60% lub 100% ceny. Leki spoza listy sprzedawane są za pełną odpłatnością.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112.Transport powrotny do Polski jest w pełni płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz.

Leczenie prywatne

Jeśli leczyłeś się w placówce działającej poza Narodową Służbą Zdrowia, będziesz musiał pokryć pełne koszty leczenia. Co do zasady nie podlegają one zwrotowi, poza wyjątkowymi przypadkami.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

regionalne urzędy opieki zdrowotnej (Administraçao Regional de Saúde).

Instytucja łącznikowa

Portugalia kontynentalna i Azory

Departamento de Acordos Internacionais de Seguranca Social
Rua da Junqueira, 112
1300-344 Lisboa
Portugal
Tel: 0035 1213 652 300
Fax: 0035 1213 652 498
daiss@seg-social.pt

Madera

Direccao Regional de Saude
Publica de Funchal
Rua das Pretas 1
9000 Funchal
Madeira

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności