Leczenie w Norwegii

Możesz korzystać ze świadczeń placówek posiadających umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym (Rikstrygdeverket). Ich listę można otrzymać w lokalnym oddziale Biura (lokale trydgekontor). Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości. Leczenie specjalistyczne wymaga skierowania. Za wizytę u lekarza specjalisty bez skierowania poniesiesz dodatkową opłatę.

Na leczenie szpitalne także potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując administracji Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Zryczałtowane opłaty obowiązują za:

  • wizytę u lekarza rodzinnego (125 NOK),
  • poradę specjalisty (265 NOK),
  • badania laboratoryjne,
  • materiały wykorzystane w trakcie udzielania porady,
  • opiekę ambulatoryjną w szpitalu. Leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne.

Leczenie stomatologiczne jest w pełni odpłatne.

Za leki przepisane na "białej recepcie" zapłacisz pełną cenę. Za leki przepisane na "niebieskiej recepcie" (na choroby przewlekłe) zapłacisz 36% ceny do pewnego limitu.

Z powyższych opłat zwolnieni są: kobiety w ciąży w przypadku świadczeń związanych z ciążą i porodem, dzieci poniżej 12. roku życia w przypadku porad lekarskich i niektórych leków, oraz dzieci poniżej 18. roku życia w przypadku psychoterapii i leczenia stomatologicznego.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 113. Za transport sanitarny poniesiesz zryczałtowaną opłatę. Transport powrotny do Polski jest w pełni płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Recepta jest ważna 12 miesięcy.
Aby wykupić leki z "niebieskiej recepty" po cenie refundowanej, musisz okazać w aptece Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości, w innym przypadku zapłacisz pełną cenę.

Leczenie prywatne

Jeśli leczyłeś się w placówce nieposiadającej umowy z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym, musisz pokryć pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały Krajowego Urzędu Ubezpieczeń (lokale trygdekontor).

Instytucja łącznikowa

Rikstrygdeverket
(Narodowe Biuro Ubezpieczeniowe)
Sannergata 2
Oslo
Norway
Tel. 0047 22 92 70 00
Fax 0047 22 92 70 70
rtv@trygdeetaten.no

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności