Leczenie na Malcie

Możesz korzystać ze świadczeń państwowych ośrodków zdrowia i szpitali. Na leczenie specjalistyczne potrzebne jest skierowanie. Na Malcie są 2 szpitale przyjmujące w nagłych przypadkach, do których można się zgłaszać ze skierowaniem z ośrodka zdrowia lub bezpośrednio w szczególnie nagłych przypadkach oraz 2 szpitale specjalistyczne, do których można się zgłaszać wyłącznie ze skierowaniem ze szpitali przyjmujących w nagłych przypadkach lub z ośrodków zdrowia.

Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dokument tożsamości.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Pacjent musi pokryć pełne koszty protez i leków (poza lekami zaordynowanymi podczas leczenia szpitalnego i podczas pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala).
W przypadku stanów ostrych leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w szpitalach (leczenie ambulatoryjne) lub w ośrodkach zdrowia. Jednakże dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej jest ograniczony, z reguły jest ona udzielona prywatnie, za odpłatnością pacjenta.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Transport do publicznego szpitala lub ośrodka zdrowia na Malcie jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Leczenie prywatne

Leczenie prywatne jest w pełni odpłatne i nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje- instytucja łącznikowa

Ministeru tas-Sahha l-Anzjani u Kura fil-Komunita (Ministerstwo Zdrowia)
23, Triq San Gwann
Valletta
Malta
Tel. 0035 621224071
Fax. 0035 621230863
entitlement.mhec@gov.mt

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności