Leczenie na Łotwie

Możesz korzystać ze świadczeń placówek posiadających umowę z Państwową Agencją Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (Veselibas obligatas apdrošinašanas valsts agentura - VOAVA). Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi lub personelowi szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za wizytę u lekarza oraz wizytę domową musisz wnieść standardową opłatę (0,5-2 LVL). Opłata za badania diagnostyczne wykonane w związku z leczeniem ambulatoryjnym wynosi od 0,50 do 9 LVL. Leczenie szpitalne wiąże się z poniesieniem opłaty za przyjęcie (5 LVL), stawki dziennej od drugiego dnia pobytu (1,50 LVL) oraz pewnego udziału w kosztach opieki. Suma opłat nie może przekroczyć 25 LVL za jeden pobyt w szpitalu i 80 LVL w danym roku. Opłata za leczenie stacjonarne w ośrodkach dziennego pobytu (np. dializy) wynosi 2,50 LVL za pierwszy dzień i 1 LVL za następne dni. Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci poniżej 18 roku życia, leczenia w nagłych przypadkach oraz świadczeń związanych z ciążą i porodem do 42 dnia połogu. Leczenie stomatologiczne jest nieodpłatne tylko dla dzieci poniżej 18 roku życia, dorośli płacą za większość świadczeń. Za leki refundowane zapłacisz stawkę ryczałtową (0,10 LVL) oraz 0%, 10%, 25% lub 50% ich ceny. Pozostałe leki są w pełni odpłatne. Ważność recepty na leki refundowane wynosi 15 dni, natomiast recepty na pozostałe leki ważne są przez 3 miesiące.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 03 lub 112. Transport sanitarny na terytorium Łotwy jest bezpłatny, jeśli miał miejsce w nagłym przypadku. Transport powrotny do Polski jest płatny przez pacjenta.

Leczenie prywatne

Za leczenie w placówce nieposiadającej umowy z VOAVA musisz zapłacić pełną cenę. Wydatki te nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.
O refundację kosztów leków można ubiegać się w Państwowej Agencji Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje - instytucja łącznikowa

Veselibas obligatas apdrošinašanas valsts agentura
(Państwowa Agencja Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego)
Baznica iela 25
LV 1010 Riga
Latvia
Tel. 00371 7043767
Fax 00371 7043746
eiropa@voava.lv

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności