Leczenie w Luksemburgu

Możesz korzystać ze świadczeń każdego lekarza, stomatologa i szpitala. Do specjalisty możesz udać się bez skierowania, natomiast do szpitala kieruje lekarz. W nagłych wypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi lub personelowi szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Jeśli skorzystasz z leczenia, musisz najpierw pokryć pełne koszty udzielonych Ci świadczeń, a następnie możesz ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Kasa zwraca koszty pomniejszone o udział własny pacjenta, który wynosi:

  • do 20% stawki minimalnej za pierwszą wizytę domową lekarza, 5% za kolejne wizyty w ciągu 28 dni;
  • 5% za poradę lekarza w przychodni;
  • 5% kosztów leczenia stomatologicznego (do określonej kwoty jest ono bezpłatne); jeśli stomatolog stosuje wyższe stawki niż uzgodnione z kasą, powinien Cię o tym poinformować przed rozpoczęciem leczenia;
  • dzienną stawkę za pobyt w szpitalu, maksymalnie za 30 dni rocznie; z opłaty tej zwolnione są osoby poniżej 18 roku życia; pobyt w sali szpitalnej 1. klasy wiąże się z dodatkowymi opłatami;
  • do 20% za dodatkowe badania, urządzenia medyczne i fizykoterapię;
  • 0%, 20% lub 60% ceny leku, w zależności od jego rodzaju.

Udzielenie niektórych świadczeń wymaga zgody kasy chorych.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Transport sanitarny na terytorium Luksemburga jest nieodpłatny, jeśli miał miejsce w nagłym przypadku; w innych sytuacjach wiąże się z odpłatnością 30%. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty, recept, skierowań. O refundację można ubiegać się w trakcie pobytu w Luksemburgu w oddziale Robotniczej Kasy Chorych (Caisse de Maladie des Ouvriers) lub we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały Robotniczej Kasy Chorych (Caisse de Maladie des Ouvriers - CMO).

Instytucja łącznikowa

Union des Caisses de Maladie
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Tel. 00352 49 83311
Fax 00352 49 8332
ucm@secu.lu

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności