Leczenie na Litwie

Możesz korzystać ze świadczeń lekarza pierwszego kontaktu (bendrosios praktikos gydytojas) lub stomatologa (odontologas), którzy podpisali umowę z regionalną kasą chorych (Teritorine Ligoniu Kasa). Aktualne informacje na temat lekarzy i stomatologów możesz uzyskać w pięciu regionalnych kasach chorych. Do specjalisty możesz udać się w przypadku, gdy skieruje Cię do niego lekarz pierwszego kontaktu. Również leczenie szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi lub administracji szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Większość świadczeń jest nieodpłatna, jednak musisz pokryć koszty materiałów stomatologicznych.
Niektóre leki na receptę (vaistai) są w pełni refundowane, a za niektóre zapłacisz 10%, 20% lub 50% ceny. Leki spoza listy sprzedawane są za pełną odpłatnością.

Transport sanitarny

W przypadku, gdy potrzebna jest pomoc pogotowia (greitoji medicinos pagalba), należy dzwonić pod numer 03. Transport sanitarny na terytorium Litwy jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

Jeśli leczysz się u lekarza nieposiadającego umowy z regionalną kasą chorych, poniesiesz pełne koszty leczenia, niepodlegające zwrotowi.
UWAGA! Większość stomatologów praktykuje poza państwową służbą zdrowia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków i dowodów zapłaty. O zwrot kosztów leczenia możesz ubiegać się w trakcie pobytu na Litwie w regionalnej kasie chorych lub po powrocie do Polski, we właściwym oddziale NFZ.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Regionalne kasy chorych (Teritorine Ligoniu Kasa).

Instytucja łącznikowa

Valstybine ligoniu kasa
Kalvariju 147
08221 Vilnius, Lithuania
Tel.: 0037 052 364 150
Fax: 0037 052 364 111
spfund@vlk.lt

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności