Leczenie w Liechtenstein

Możesz korzystać z opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach służby zdrowia.
W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Leczenie szpitalne wymaga skierowania lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi lub administracji szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu musisz ponieść opłaty ryczałtowe. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20 roku życia, zaś emeryci mają zniżkę w wysokości 50%.
Pobyt w szpitalu jest bezpłatny, chyba że wybierzesz salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe - wówczas poniesiesz ich koszty.
Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni płatne.
Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę znajdujących się na liście leków refundowanych. Za pozostałe musisz zapłacić pełną cenę.

Transport sanitarny

Transport sanitarny na terytorium Liechtensteinu jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje - instytucja łącznikowa

Amt für Volkswirtschaft
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel. 00423 236 68 99
Fax 00423 236 74 20
info@avw.llv.li

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności