Leczenie w Islandii

Możesz korzystać ze świadczeń państwowych ośrodków zdrowia lub lekarzy zarejestrowanych w systemie państwowej służby zdrowia. Listę tych placówek można uzyskać w Państwowym Zakładzie Ubezpieczenia Społecznego - Tryggingastofnun. Lokalne ośrodki zdrowia znajdują się we wszystkich dystryktach. W dni powszednie poza godzinami przyjęć i w weekendy opiekę lekarza ogólnego można uzyskać w rejonie Reykjaviku w ośrodku Laenavaktin (tel. 1779, adres: Smáratorg 1, Kópavogur), lub, w przypadkach nagłych, w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Leczenie szpitalne wymaga skierowania lekarza. Jednakże w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Zaznacz, że chcesz być leczony zgodnie z przepisami UE i przedstaw lekarzowi lub administracji szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za porady i wizyty lekarskie musisz wnieść zryczałtowaną opłatę (maksymalnie 18000 IKR). Emeryci i renciści mają prawo do zniżki.
Odpłatne jest również leczenie ambulatoryjne w szpitalu (3320 IKR), natomiast za pobyt w szpitalu nie poniesiesz żadnych opłat.
Jeśli korzystasz z leczenia stomatologicznego musisz ponieść pełne koszty. Niektóre osoby uprawnione są do częściowego zwrotu: dzieci poniżej 16 roku życia - w wysokości 75%, młodzież w wieku 16-18 lat: 50% oraz emeryci i renciści: 50 lub 75%. Zwrot nie dotyczy kosztów koronek, mostków i złotych zębów.
Odpłatność za leki jest zróżnicowana - od 0 do 100%. Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, jak lek przepisany na recepcie, będziesz musiał pokryć różnicę ich cen. Możesz poprosić farmaceutę o wydanie tańszego leku.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Za transport sanitarny na terytorium Islandii pacjent ponosi zryczałtowaną opłatę. Koszty transportu powrotnego do Polski są całkowicie płatne przez pacjenta.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz zarejestrowany w systemie państwowej służby zdrowia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.
O zwrot części kosztów leczenia stomatologicznego możesz zwrócić się do Głównego Urzędu Państwowego Instytutu Ubezpieczenia Społecznego (Triggingastofnun Rikisins) lub po powrocie do Polski do właściwego oddziału NFZ.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje - instytucja łącznikowa

Triggingastofnun Rikisins
Laugavegur 114-116
150 Reykjavik, Iceland
Tel.: 00354 560 44 60
Fax: 00354 560 44 51
international@tr.is

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności