Leczenie w Irlandii

Możesz korzystać ze świadczeń lekarzy, stomatologów lub szpitali działających w ramach publicznej służby zdrowia (General Medical Services - GMS). Ich listę można uzyskać w miejscowej Radzie ds. Zdrowia (Health Board). Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zaznacz, że chcesz być leczony zgodnie z przepisami UE. UWAGA: Wielu specjalistów przyjmuje zarówno w ramach publicznej służby zdrowia, jak prywatnie.

Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Powinieneś zawiadomić administrację szpitala, że chcesz być leczony zgodnie z przepisami UE i okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Leczenie w państwowym oddziale szpitala publicznego jest nieodpłatne, z wyjątkiem leczenia skutków wypadków drogowych, którego koszty pokrywa pacjent.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112 lub 999. Każda Rada ds. Zdrowia stosuje własne rozwiązania w zakresie przewozu pacjentów w nagłych przypadkach. W niektórych przypadkach będziesz musiał ponieść opłatę. Koszty transportu powrotnego do Polski są pokrywane w całości przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz posiadający umowę z publiczną służbą zdrowia.

Leczenie prywatne

Jeśli leczyłeś się na prywatnym oddziale szpitala publicznego, w placówce służby zdrowia działającej poza publiczną służbą zdrowia lub u lekarza nieposiadającego umowę z GMS, będziesz musiał pokryć koszty leczenia. Nie przysługuje zwrot tych wydatków.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Rady ds. Zdrowia (Health Boards).

Instytucja łącznikowa

Department of Health and Children
Hawkins House
Hawkins Street
Dublin 2, Ireland
Tel. 0035 316354000
Fax 0035 316354001

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności