Leczenie w Holandii

Możesz korzystać ze świadczeń lekarzy (Huisarts), stomatologów (Tandarts), ośrodków zdrowia i szpitali, które działają w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Lokalny oddział funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar) udostępnia listę nazwisk i adresów lekarzy posiadających umowę z danym funduszem.

Wizyta u lekarza powinna się odbywać w godzinach przyjęć. Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Lekarz musi zachować kopię formularza, dlatego warto mieć ją przy sobie.
Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Wówczas w ciągu 48 godz. należy przedstawić
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego administracji szpitala i poprosić o niezwłoczne skontaktowanie się z AGIS.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

W zależności od funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, który podpisał umowę z daną placówką służby zdrowia, świadczenia zdrowotne są udzielane nieodpłatnie,(z wyjątkiem niżej wymienionych opłat), bądź całkowicie na koszt pacjenta. W drugim przypadku można ubiegać się o zwrot kosztów w AGIS.
Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że zdecydujesz się na wyższy standard (pierwszą lub drugą klasę), wówczas będziesz musiał ponieść część kosztów pobytu i leczenia.
Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koron, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych ponoszą całość lub część ich kosztów.
Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie - wówczas będziesz musiał pokryć różnicę ich cen.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Holandii musisz zapłacić. Koszty transportu powrotnego do Polski są pokrywane w całości przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. W aptece należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Zwrotu kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Holandii w AGIS Zorgverzekeringen bądź po powrocie do kraju we właściwym oddziale NFZ. Należy przedłożyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty oraz kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na dowodzie zapłaty za leki powinny być wyszczególnione zakupione leki oraz dane lekarza, który je przepisał. W przypadku transportu sanitarnego powinieneś dołączyć zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

AGIS Zorgverzekeringen
Van Asch van Wijckstraat 55
3811 LP Amersfoort
The Netherlands
Tel. 0031 33 445 69 11
Fax 0031 33 461 27 33 lub lokalne oddziały funduszy ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar).

Instytucja łącznikowa

College voor zorgverzekeringen
Postbus 320
1110 AH Diemen, The Netherlands
Tel. 0031 20 797 85 55
Fax 0031 20 797 85 00

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności