Leczenie we Francji

Możesz korzystać ze świadczeń lekarza, stomatologa lub placówki, która zawarła umowę z francuską kasą chorych (oznaczonych jako conventionné). Nie trzeba okazywać Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi pierwszego kontaktu. Jest ona potrzebna tylko przy przyjęciu do szpitala oraz przy refundacji wydatków. Leczenie specjalistyczne wymaga skierowania lekarza ogólnego.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Jeśli skorzystasz ze świadczeń ambulatoryjnych lub zakupisz leki, musisz najpierw opłacić pełne koszty, a następnie będziesz mógł ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych - Caisse Primaire D'Assurance Maladie (C.P.A.M.).
Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70 % ceny ustalonej w cenniku. Według cennika kasy porada lekarza ogólnego to koszt 20 EUR, natomiast porada lekarza specjalisty - 27 EUR. Jeśli lekarz stosuje stawki wyższe niż ustalone w cenniku kasy, różnicę opłaca pacjent. Lekarze stosujące wyższe stawki posiadają oznaczenie conventionné honoraires libres.

Od należnej Ci kwoty zwrotu w wysokości ok. 30% ceny świadczenia odliczana jest dodatkowo opłata wynosząca 1 EUR za każdą poradę, jednak nie więcej niż 1 EUR dziennie i 50 EUR rocznie. Opłata ta nie dotyczy dzieci poniżej 18. roku życia i kobiet od 6 miesiąca ciąży.

Jeśli zakupisz lekarstwa, masz prawo do zwrotu 100% ceny leków niezbędnych (z białą nalepką vignette i symbolem przekreślonego prostokąta), 65% ceny innych leków z białą vignette, 35 % ceny leków z niebieską vignette i 15% ceny leków z pomarańczową vignette. Koszt lekarstw opatrzonych vignette z symbolem trójkąta nie podlega zwrotowi. Środki opatrunkowe są refundowane według niższych stawek procentowych.
Koszty badań i analiz laboratoryjnych zwracane są w 60%, a koszty porady ambulatoryjnej w szpitalu - w 75%.
Jeśli będziesz leczył się w szpitalu, z reguły kasa chorych bezpośrednio opłaci koszty Twojego leczenia w wysokości 80% bądź, w niektórych przypadkach, w 100%. Musisz zapłacić szpitalowi pozostałe koszty (20%) lub dzienną opłatę ryczałtową za pobyt w szpitalu (forfait journalier) - 15 EUR.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 15. Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65%.
Koszty transportu powrotnego do Polski pokrywane są w całości przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz lub stomatolog posiadający umowę z francuskim systemem służby zdrowia (conventionné).

Inne

Od udzielającego świadczeń lekarza/ stomatologa i w aptece otrzymasz dokument Feuille de Soins/ Feuille de Soins de Bucco Dentaire. Z opakowań lekarstw odklej vignettes (małe białe lub niebieskie nalepki z ceną) i przyklej je w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins otrzymanego od farmaceuty. Następnie podpisz Feuille de Soins.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

O refundację części poniesionych wydatków możesz ubiegać się już na terytorium Francji, zwracając się do francuskiej kasy chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym skorzystałeś ze świadczeń. Proces refundacji przez C.P.A.M. trwa zazwyczaj ok. 2 miesięcy. Mozesz to zrobić również po powrocie do Polski, składajac niżej wymienione dokumenty w oddziale NFZ.
Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept, rachunków ze szpitala i i kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku zwrotu kosztów transportu dołącz zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Kasy chorych (C.P.A.M.).

Instytucja łącznikowa

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (C.L.E.I.S.S.)
11, rue de la tour des Dames
75436 Paris cedex 09, France
Tel.: 0033 14 526 33 41
Fax: 0033 14 526 80 49

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności