Leczenie w Estonii

Możesz korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia, które podpisały umowy z Estońskim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (Eesti Haigekassa). Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi lub administracji szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Musisz ponieść opłatę za domową wizytę lekarską, poradę specjalisty (do 50 EEK) oraz za hospitalizację (25 EEK za każdy dzień pobytu, do 10 dni). Dzieci do 19 roku życia są zwolnione z opłat za hospitalizację, nie obowiązują one także w przypadku świadczeń związanych z ciążą i porodem oraz intensywnej opieki.
Wyroby medyczne są refundowane tylko wtedy, gdy znajdują się na liście Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za leki refundowane musisz ponieść opłatę w wysokości 20 lub 50 EEK oraz opłacić pewną część ceny powyżej tej kwoty (0%, 10%, 25% lub 50%, zależnie od rodzaju leku). Dzieci od 4 do 16. roku życia, renciści i osoby powyżej 63. roku życia otrzymują niektóre leki ze zniżką 90%. W przypadku dzieci do 4. roku życia Fundusz pokrywa 100% ceny powyżej opłaty 20 EEK.
Dorośli płacą pełny koszt leczenia stomatologicznego z wyjątkiem dwóch nagłych przypadków: usunięcia zęba i rozcięcia ropnia. Dla dzieci poniżej 19 roku życia jest ono bezpłatne.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Przewóz karetką w nagłych przypadkach jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

Leczenie w placówkach nieposiadających umowy z Estońskim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego jest w pełni odpłatne. Poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty, recept.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Oddziały Eesti Haigekassa (Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Instytucja łącznikowa

Eesti Haigekassa
(Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego)
International Relations Department
Lembitu 10
Tallin 10114, Estonia
tel.: + 372 620 8430
fax: + 372 620 8449
info@haigekassa.ee

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności