Leczenie w Danii

Możesz korzystać ze świadczeń lekarzy i stomatologów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Ich listy udostępniają Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy (kommune). Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00- 16.00. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem 118. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opieka stomatologiczna jest bezpłatna tylko dla dzieci, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, z wyjątkiem niektórych świadczeń, za które zapłacisz 60-70% kosztów.
W momencie realizacji recepty musisz zapłacić 100 % ceny, a następnie możesz dochodzić zwrotu części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leków otrzymasz kartę, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 DKr w jednym roku kalendarzowym.
Stawki zwrotu kosztów zatwierdzonych lekarstw są uzależnione od wielkości poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 520 DKr są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50%).

Transport sanitarny

Nr pogotowia (lagevagt) - 112. Przewóz karetką do szpitala jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz lub stomatolog posiadający umowę z duńską państwową służbą zdrowia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Zwrotu poniesionych kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Danii, składając wniosek do urzędu gminy (kommune), lub w oddziale NFZ po powrocie do kraju. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty, kartę z apteki i recepty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Gminy (kommune).

Instytucja łącznikowa

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 Kobenhavn K, Denmark
Tel. 0045 3392 3360
Fax 0045 3393 1563
im@im.dk

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności