Leczenie w Czechach

Możesz korzystać z leczenia w placówkach ochrony zdrowia mających umowy z kasami chorych. Ich adresy można uzyskać w kasie chorych (zdravotna pojišťovna). Na leczenie szpitalne kieruje specjalista. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości. Na podstawie formularza lekarz wypisuje zaświadczenie (Potvrzení o nároku), na którym musisz podać przewidywany okres pobytu w Czechach oraz podpisać oświadczenie, że nie przybyłeś do Czech w celu leczenia.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Jeśli skorzystasz z leczenia stomatologicznego, będziesz musiał ponieść część kosztów.
W momencie realizacji recepty, w zależności od rodzaju leku, otrzymasz go bezpłatnie, za częściową opłatą lub za pełną cenę.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112 (można porozumieć się w językach obcych) lub 155 (wyłącznie w języku czeskim). Transport sanitarny na terytorium Czech jest nieodpłatny, natomiast koszty transportu powrotnego do Polski musi pokryć pacjent.

Recepty

Każdy lekarz jest uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją.

Leczenie prywatne

Koszty leczenia w placówce nieposiadającej umowy z kasą chorych musisz pokryć we własnym zakresie. Jeśli skorzystałeś z leczenia prywatnego w nagłym przypadku, po powrocie do kraju możesz złożyć w oddziale NFZ wniosek o zwrot poniesionych opłat.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty, wszystkie inne dokumenty otrzymane od lekarza.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Kasy chorych (zdravotna pojišťovna).

Instytucja łącznikowa

Centrum Mezistátních Úhrad (CMU)
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3, Czech Republic
Tel. 00420 234462041
Fax 00420 222734951
info@cmu.cz

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności