Leczenie w Bułgarii

Mogą Państwo korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego - NFUZ. Warto przed skorzystaniem ze świadczeń upewnić się, czy dany świadczeniodawca taką umowę podpisał. Listę placówek działających w ramach umowy można uzyskać w Regionalnym Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego.Na wizytę u specjalisty lub na badania można udać się tylko ze skierowaniem lekarza pierwszego kontaktu. Na leczenie szpitalne kieruje lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista. Skierowanie jest ważne przez 30 dni.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy przedstawić lekarzowi lub personelowi szpitala. Zaleca się posiadanie kopii EKUZ, które przekazuje się lekarzom udzielającym świadczeń.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

  • Za każdą wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty lub stomatologa należy uiścić podatek konsumpcyjny w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia w Bułgarii.
  • Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność.
  • W przypadku badań laboratoryjnych pacjent jest obciążany opłatą w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia lub ceną pobrania materiału biologicznego (kwota ta nie może przekroczyć 2 BGN za jedną wizytę w laboratorium).
  • Badania lub konsultacja u specjalisty, które odbyły się na życzenie pacjenta, bez wymaganego skierowania lekarza, są odpłatne według cennika danej placówki.
  • Za każdy dzień pobytu w szpitalu należy opłacić podatek konsumpcyjny w wysokości 2% najniższego wynagrodzenia (maksymalnie za 10 dni w ciągu każdego roku kalendarzowego). Ponadto pacjent jest obciążany opłatami za niektóre materiały.
  • Pewne leki są w pełni refundowane przez NFUZ, a za pozostałe należy zapłacić część ceny lub pełen koszt.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 150. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta. Odpłatna jest także pomoc udzielona w razie wypadku w górach i transport medyczny z miejsca takiego wypadku.

Recepty

Leki refundowane (w pełni lub częściowo) przez NFUZ są przepisywane na druku recepty nr 5. Można je nabyć tylko w aptece, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego. Leki nierefundowane można kupić w każdej aptece. W przypadku dłuższego pobytu w Bułgarii osób przewlekle chorych, zaleca się wybranie lekarza pierwszego kontaktu, który przepisze niezbędne leki i wyda specjalną książeczkę. Należy ją potwierdzić w Regionalnym Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego i okazywać przy zakupie leków.

Leczenie prywatne

W przypadku skorzystania z opieki zdrowotnej w placówkach nie posiadających umowy z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy pokryć pełne koszty udzielonych świadczeń. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Regionalne Fundusze Ubezpieczenia Zdrowotnego

Instytucja łącznikowa

Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego
ul. Krichim 1
1407 Sofia, Bulgaria
tel. 00359 (2) 956 93 87
www.nhif.bg

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności