Leczenie w Austrii

Możesz korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Listę tych placówek można uzyskać w miejscowej kasie chorych. Jeżeli konieczna jest hospitalizacja, lekarz pierwszego kontaktu wydaje skierowanie do szpitala publicznego (Einweisungsschein), które powinieneś przedstawić podczas przyjęcia do szpitala. W nagłych przypadkach można zwrócić się do szpitala publicznego bez skierowania.

Przedstaw Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi lub personelowi szpitala.
Po przedstawieniu Karty otrzymasz od lekarza do wypełnienia druk (Erklärung), na którym trzeba wpisać numer Karty, symbol PL i datę ważności; dane osobowe; nazwę oddziału Funduszu, który wydał Kartę, a także dane dotyczące naszego dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy). W punkcie VII należy podać datę pobytu w Austrii. Druk zawiera oświadczenie, że przyjazd do Austrii nie miał na celu uzyskania leczenia.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Musisz wnieść opłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu (10-15 EUR). Opłaty obowiązują za maksymalnie 28 dni w ciągu każdego roku kalendarzowego.
Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Cenniki są dowolnie ustalane przez stomatologów, zatem przed udzieleniem świadczenia warto zapytać o jego cenę.
Leki znajdujące się w austriackim spisie lekarstw można zakupić w każdej aptece na koszt regionalnej kasy chorych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą. Jednakże za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata - 4,45 EUR. Koszt leków spoza spisu lekarstw może być pokryty przez kasę chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 144. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta. Również ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy w dolinę są odpłatne.

Recepty

Recepty objęte refundacją wydaje lekarz posiadający umowę z kasą chorych.
Jeśli receptę wystawił lekarz nieposiadający umowy, kasa chorych może uznać ją za równoważną z receptą lekarza kontraktowego. Jeśli recepta nie została uznana, musisz zapłacić pełną cenę leków, zachowując prawo do zwrotu poniesionych kosztów do kwoty, którą zwykle pokrywa kasa chorych.

Leczenie prywatne

Jeśli skorzystasz ze świadczeń lekarza nieposiadającego umowy z kasą chorych, musisz opłacić jego honorarium. Również korzystanie z opieki ponadstandardowej w szpitalu publicznym lub hospitalizacja w szpitalu prywatnym wiąże się z pokryciem kosztów. W powyższych przypadkach możesz zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kwoty, jaką przejmuje kasa chorych za leczenie w placówce posiadającej umowę. Koszty powyżej tej kwoty nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Regionalne kasy chorych (Gebietskrankenkasse).

Instytucja łącznikowa

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
Postfach 600
A1031 Wien, Austria
Tel. 00431 711 32
Fax 00431 711 32 3779
posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at

źródło: NFZ

 Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności